Cấu tạo và nhiệm vụ của đồ gá

Nhiệm vụ của đồ gá

- Xác định vị trí của chi tiết gia công so với máy và dụng cụ cắt (định vị)
– Cố định vị trí chi tiết đã định vị, không cho ngọai lực làm xê dịch hay rung động (kẹp chặt)
– Xác định vị trí và dẫn hướng dụng cụ cắt
– Tạo thêm một số chuyển động để gia công các bề mặt phức tạp

Cấu tạo và nhiệm vụ của đồ gá

Cấu tạo và nhiệm vụ của đồ gá

Cấu tạo tổng quát của đồ gá ?

- Bộ phận định vị
– Bộ phận kẹp chặt
– Các cơ cấu truyền lực
– Các cơ cấu dẫn hướng, so dao
– Các cơ cấu quay và phân độ
– Thân và đế đồ gá
– Cơ cấu định vị và kẹp chặt đồ gá vào máy

LIÊN HỆ : MR.YÊN: 0983 11 33 87 | HOTLINE 1: 0966 966 302

(*) : bắt buộc nhập

Cấu tạo và nhiệm vụ của đồ gá

Cấu tạo và nhiệm vụ của đồ gá 5.0 500