Động cơ giảm tốc

Động cơ giảm tốc 180W

Động cơ giảm tốc 180W

Thông số kỹ thuật chính: - Công suất: 180W - Tỷ số truyền từ I=3 đến I=200 - Dòng điện 1 pha - Hình ảnh và
Động cơ giảm tốc 140W

Động cơ giảm tốc 140W

Thông số kỹ thuật chính: - Công suất: 140W - Tỷ số truyền từ I=3 đến I=200 - Dòng điện 1 pha - Hình ảnh và
Động cơ giảm tốc 120W

Động cơ giảm tốc 120W

Thông số kỹ thuật chính: - Công suất: 120W - Tỷ số truyền từ I=3 đến I=200 - Dòng điện 1 pha - Hình ảnh và
Động cơ giảm tốc 90W

Động cơ giảm tốc 90W

Thông số kỹ thuật chính: - Công suất: 90W - Tỷ số truyền từ I=3 đến I=200 - Dòng điện 1 pha - Hình ảnh và kích
Động cơ giảm tốc 60W

Động cơ giảm tốc 60W

Thông số kỹ thuật chính: - Công suất: 60W - Tỷ số truyền từ I=3 đến I=200 - Dòng điện 1 pha - Hình ảnh và kích
Động cơ giảm tốc 40W

Động cơ giảm tốc 40W

Thông số kỹ thuật chính: - Công suất: 40W - Tỷ số truyền từ I=3 đến I=200 - Dòng điện 1 pha - Hình ảnh và kích
Động cơ giảm tốc 25W

Động cơ giảm tốc 25W

Thông số kỹ thuật chính: - Công suất: 25W - Tỷ số truyền từ I=3 đến I=200 - Dòng điện 1 pha - Hình ảnh và kích
Động cơ giảm tốc 15W

Động cơ giảm tốc 15W

Thông số kỹ thuật chính: - Công suất: 15W - Tỷ số truyền từ I=3 đến I=200 - Dòng điện 1 pha - Hình ảnh và kích

Động cơ giảm tốc

5.0 500