Máy đóng gói

R1800F Máy quấn màng pe pallet

R1800F Máy quấn màng pe pallet

Hệ thống điều khiển:  Hệ thống điều khiển PLC  Cảm biến hình ảnh chiều cao pallet  0-9 lần di chuyển lên xuống
Y2000F Máy quấn màng co

Y2000F Máy quấn màng co

Hệ thống điều khiển:  Hệ thống điều khiển Omron PLC, dễ dàng cài đặt số lần bọc màng co  Điều chỉnh màng co
P500F Máy quấn màng pe

P500F Máy quấn màng pe

Thông số kỹ thuật của sản phẩm:  Mã sản phẩm:  MK-P500F  Kích thước màng co:  Đường kính(200-600)mm, độ
Trang1234

Máy đóng gói

5.0 500