BTV4525-4540 Máy rút màng co sản phẩm

may co mang

 

Thông số kỹ thuật chính của sản phẩm:

may co mang Mikyo

LIÊN HỆ : MR.YÊN: 0983 11 33 87 | HOTLINE 1: 0966 966 302

(*) : bắt buộc nhập

BTV4525-4540 Máy rút màng co sản phẩm

may co mang 5.0 500