BSD350-400-450 Máy co màng sản phẩm Mikyo

máy co màng sản phẩm

  

Thông số kỹ thuật chính của sản phẩm:

May co mang Mikyo

LIÊN HỆ : MR.YÊN: 0983 11 33 87 | HOTLINE 1: 0966 966 302

(*) : bắt buộc nhập

BSD350-400-450 Máy co màng sản phẩm Mikyo

máy co màng sản phẩm 5.0 500