Máy rút màng co

FQL450LA Máy co màng giá tốt

FQL450LA Máy co màng giá tốt

Thông số kỹ thuật chính của sản phẩm: Model:  MK-FQL450LA  Nguồn điện:  110,220-240V/50-60Hz  Kích thước niêm
FQL450T Máy co màng Mikyo

FQL450T Máy co màng Mikyo

Thông số kỹ thuật chính của sản phẩm:  Model:  MK-FQL450T  Nguồn điện:  110,220-240V/50-60Hz  Kích thước niêm
FQL450A Máy co màng Mikyo

FQL450A Máy co màng Mikyo

  Thông số kỹ thuật chính của sản phẩm:  Model:  MK-FQL450A  Nguồn điện:  1Phase110,220-240V/50-60Hz

Máy rút màng co

5.0 500