Máy đóng đai thùng

WG22XN Máy đóng đai tự động

WG22XN Máy đóng đai tự động

Thông số kỹ thuật chính của sản phẩm:   Mã sản phẩm:  MK-WG22XN  Độ căng dây đai:  40-600N (điều chỉnh được)

Máy đóng đai thùng

5.0 500