SM06H Máy đóng đai bán tự động

SM06H Máy đóng đai bán tự động

Thông số kỹ thuật chính của sản phẩm:  Mã sản phẩm:  MK-SM06H  Độ căng dây đai:  40-400N (điều chỉnh được)  Tốc độ đóng đai:  0.53Sec./Strap  Độ rộng dây đai:  5-15mm  Nguồn điện:  110, 220, 240V/50-60Hz  Điện áp:  0.2KVA  Kích thước máy: 806×546×750mm  Trọng lượng máy: 67kg Máy đóng đai bán tự động SM-06H

Xem tiếp..
SM06T Máy đóng đai bán tự động

SM06T Máy đóng đai bán tự động

Thông số kỹ thuật chính của sản phẩm:  Mã sản phẩm:  MK-SM06T  Độ căng dây đai:  40-400N (điều chỉnh được)  Tốc độ đóng đai:  0.53Sec./Strap  Độ rộng dây đai:  5-15mm  Nguồn điện:  110, 220, 240V/50-60Hz  Điện áp:  0.2KVA  Kích thước máy: 806×546×750mm  Trọng lượng máy: 65kg Vdeo hướng dẫn sử dụng máy đóng đai bán tự động MK-SM06T

Xem tiếp..
AP8040/AP8060 Máy đóng đai tự động tốc độ cao

AP8040/AP8060 Máy đóng đai tự động tốc độ cao

Thông số kỹ thuật chính của sản phẩm: Mã sản phẩm:  MK-AP8040 & MK- AP8060 Độ căng đóng đai: 40-600N (điều chỉnh) Tốc độ đóng đai: 2.18Sec/dây đai Độ rộng dây đai: 9、12、15mm Kích thước uốn cong dây đai: 800×400/600mm Nguồn điện: 380V/50-60Hz Điện áp: 0.5KVA Kích thước máy: 1100×600×1520/1540mm Trọng lượng máy: 170/180Kg Video hướng dẫn sử dụng máy đóng đai thùng carton

Xem tiếp..
SM10T Máy đóng đai bán tự động

SM10T Máy đóng đai bán tự động

Thông số kỹ thuật chính của sản phẩm:  Mã sản phẩm:  MK-SM10T  Độ căng dây đai:  40-400N (điều chỉnh được)  Tốc độ đóng đai:  0.53Sec./Strap  Độ rộng dây đai:  5-15mm  Nguồn điện:  110, 220, 240V/50-60Hz  Điện áp:  0.2KVA  Kích thước máy: 806×546×750mm  Trọng lượng máy: 65kg Video hướng dẫn sử dụng máy đóng đai bán tự động

Xem tiếp..
SM10H Máy đóng đai bán tự động

SM10H Máy đóng đai bán tự động

Thông số kỹ thuật chính của sản phẩm: Mã sản phẩm: MK-SM10H Độ căng dây đai: 40-400N (điều chỉnh được) Tốc độ đóng đai: 0.53Sec./dây đai Độ rộng dây đai: 5-15mm Nguồn điên: 110V,220-240V/50-60Hz Điện áp: 0.2KVA Kích thước máy: 809x5206x760mm Trọng lượng máy: 67kg   Video hướng dẫn sử dụng máy đóng đai bán tự động MK – SM10H

Xem tiếp..
DBA130A Máy đóng đai nhựa bán tự động

DBA130A Máy đóng đai nhựa bán tự động

Thông số kỹ thuật chính của sản phẩm: Mã sản phẩm: MK-DBA130A Độ căng dây đai: 100-600N (điều chỉnh được) Tốc độ đóng đai: 2Sec./Strap Độ rộng dây đai: 9-15mm Nguồn điện: 110V,220-240V/50-60Hz Điện áp: 0.5KVA Kích thước máy: 1860×560×1550mm Trọng lượng máy: 140kg   Video hướng dẫn sử dụng máy đóng đai bán tự động MK-DBA130A

Xem tiếp..
SM06S/SM06L Máy đóng đai bán tự động thùng carton chính hãng Mikyo

SM06S/SM06L Máy đóng đai bán tự động thùng carton chính hãng Mikyo

Thông số kỹ thuật chính của sản phẩm MK-SM06S: Mã sản phẩm: MK-SM06S Độ căng dây đai: 40-400N (điều chỉnh được) Tốc độ đóng đai: 0.53Sec./dây đai Độ rộng dây đai: 5-15mm Nguồn điên: 110V,220-240V/50-60Hz Điện áp: 0.2KVA Kích thước máy: 490×350×800mm Trọng lượng máy: 50kg Thông số kỹ thuật chính của sản phẩm MK-SM06L: Mã sản phẩm: MK-SM06L Độ căng dây đai: 40-400N (điều chỉnh được) Tốc độ đóng…

Xem tiếp..
AP12040C Máy đóng dây đai tự động

AP12040C Máy đóng dây đai tự động

Thông số kỹ thuật chính của sản phẩm:  Mã sản phẩm:  MK-AP12040C  Độ căng dây đai:  40-600N (điều chỉnh được)  Tốc độ đóng đai:  2.18Sec./dây đai  Độ rộng dây đai:  9,12,15mm  Kích thước uốn cong dây đai:  1200×400mm  Nguồn điện:  110V/ 220V,380V/50-60Hz  Điện áp:  0.9KVA  Kích thước máy:  1500×630×1340mm  Trọng lượng máy:  280kg

Xem tiếp..
AP8060C Máy đóng đai tự động chính hãng Mikyo

AP8060C Máy đóng đai tự động chính hãng Mikyo

Thông số kỹ thuật chính của sản phẩm:    Mã sản phẩm:  MK-AP8060C  Độ căng dây đai:  40-600N (điều chỉnh được)  Tốc độ đóng đai:  2.18Sec./Strap  Độ rộng dây đai:  9、12、15mm  Kích thước uốn cong dây đai:  800×600mm  Nguồn điện:  380V/50-60Hz,220V  Điện áp:  0.9KVA  Kích thước máy: 1120×630×1540mm  Trọng lượng máy:  220kg Hướng dẫn sử dụng Máy đóng đai thùng carton Mikyo

Xem tiếp..
APM8060C Máy đóng dây đai tự động

APM8060C Máy đóng dây đai tự động

Thông số kỹ thuật chính của sản phẩm:  Mã sản phẩm:  MK-APM8060C  Độ căng dây đai:  40-600N (điều chỉnh được)  Tốc độ đóng đai:  2.18Sec./Strap  Độ rộng dây đai:  9、12、15mm  Kích thước uốn cong dây đai:  800×600mm  Nguồn điện:  380V/50-60Hz,220V  Điện áp:  0.9KVA  Kích thước máy: 1750×600×1340mm  Trọng lượng máy:  235kg Video máy đóng đai tự động MK-APM8060C

Xem tiếp..
APM80120 Máy đóng đai tự động cho thùng carton

APM80120 Máy đóng đai tự động cho thùng carton

  Thông số kỹ thuật chính của sản phẩm:  Mã sản phẩm:  MK-APM80120  Độ căng dây đai:  100-600N (điều chỉnh được)  Tốc độ đóng đai:  2.18Sec./Strap  Độ rộng dây đai:  9、12、15mm  Kích thước uốn cong dây đai:  800×600mm  Nguồn điện:  380V/50-60Hz,220V  Điện áp:  0.5KVA  Kích thước máy: 1580×660×1410mm  Trọng lượng máy:  250kg Video máy đóng đai tự động Mikyo chính hãng

Xem tiếp..
MKOA Máy đóng đai bán tự động

MKOA Máy đóng đai bán tự động

Thông số kỹ thuật chính của sản phẩm:  Mã sản phẩm:  MK-OA  Độ căng dây đai:  40-480N (điều chỉnh được)  Tốc độ đóng đai:  1.8Sec./Strap  Độ rộng dây đai:  6-15mm  Nguồn điện:  110, 220, 240V/50-60Hz  Điện áp:  0.34KVA  Kích thước máy: 836×560×725mm  Trọng lượng máy: 85kg Video máy đóng đai bán tự động MK-OA

Xem tiếp..