FXJ5050 I Máy dán thùng Mikyo giá tốt

FXJ5050 I Máy dán thùng Mikyo giá tốt

Thông số kỹ thuật chính của sản phẩm:  Mã sản phẩm:  MK-FXJ5050 I  Tốc độ băng tải:  20m/min  Kích thước max:  W500xH500mm  Kích thước min:  W100xH100mm  Chiều rộng của tape:  36mm, 48mm, 50mm, 60mm  Nguồn điện:  110V, 220-240V/50-60Hz/0.18KVA  Kích thước máy: 1660×850×1260mm  Trọng lượng máy:  120kg Video máy dán thùng carton Mikyo

Xem tiếp..
FXJ5050 II Máy dán thùng carton tự động

FXJ5050 II Máy dán thùng carton tự động

Thông số kỹ thuật chính của sản phẩm:  Mã sản phẩm:  MK-FXJ5050 II  Tốc độ băng tải:  20m/min  Kích thước max:  W500xH500mm  Kích thước min:  W150xH120mm  Chiều rộng của tape:  36mm, 48mm, 50mm, 60mm  Nguồn điện:  110V, 220-240V/50-60Hz/0.18KVA  Kích thước máy: 1630×800×1230mm  Trọng lượng máy:  145kg Video máy dán thùng carton tự động

Xem tiếp..
FXAT5050L Máy gập và dán thùng carton

FXAT5050L Máy gập và dán thùng carton

Thông số kỹ thuật chính của sản phẩm:  Mã sản phẩm:  MK-FXAT5050L  Tốc độ băng tải:  16m/min  Kích thước max:  L1100xW460xH1000mm  Kích thước min:  L300xW150xH200mm  Nguồn điện:  110V, 220-240V/50-60Hz/480W  Kích thước máy: 3120×960×2040mm  Trọng lượng máy:  285kg Video máy dán thùng carton tự động Mikyo chính hãng

Xem tiếp..
FXAT5050 Máy gấp và dán miệng thùng carton

FXAT5050 Máy gấp và dán miệng thùng carton

Thông số kỹ thuật chính của sản phẩm   Mã sản phẩm:  MK-FXAT5050  Tốc độ băng tải:  16m/min  Kích thước max:  W500xH500mm  Kích thước min:  W120xH120mm  Chiều rộng của tape:  36mm, 48mm, 64mm  Nguồn điện:  220-380V/50-60Hz  Kích thước máy: 1780×950×1400mm  Trọng lượng máy:  240kg Máy dán thùng carton tự động MK-FXAT5050

Xem tiếp..
FXJ9050T Máy dán thùng bán tự động

FXJ9050T Máy dán thùng bán tự động

Thông số kỹ thuật chính của sản phẩm:  Mã sản phẩm:  MK-FXJ9050T  Tốc độ băng tải:  20m/min  Kích thước max:  W500xH900mm  Kích thước min:  W130xH110mm  Chiều rộng của tape:  36mm, 48mm, 50mm, 60mm  Nguồn điện:  110V, 220-240V/50-60Hz/0.24KVA  Kích thước máy:1830×840×1330mm  Trọng lượng máy: 130kg

Xem tiếp..
FXJ6050 Máy dán thùng carton Mikyo

FXJ6050 Máy dán thùng carton Mikyo

Thông số kỹ thuật chính của sản phẩm:  Mã sản phẩm:  MK-FXJ6050  Tốc độ băng tải:  20m/min  Kích thước max:  W500xH600mm  Kích thước min:  W150xH120mm  Chiều rộng của tape:  36mm, 48mm, 50mm, 60mm  Nguồn điện:  110V, 220-240V/50-60Hz/0.18KVA  Kích thước máy: 1630×800×1330mm  Trọng lượng máy:  145kg   Video máy dán thùng carton tự động

Xem tiếp..
FXJ6060 Máy dán băng dính thùng carton

FXJ6060 Máy dán băng dính thùng carton

Thông số kỹ thuật chính của sản phẩm:  Mã sản phẩm:  MK-FXJ6060  Tốc độ băng tải:  20m/min  Kích thước max:  W600xH600mm  Kích thước min:  W150xH110mm  Chiều rộng của tape:  36mm, 48mm, 50mm, 60mm  Nguồn điện:  110V, 220-240V/50-60Hz/0.24KVA  Kích thước máy: 1830×840×1330mm  Trọng lượng máy:  160kg Video máy dán thùng carton tự động

Xem tiếp..
FXJ6050B Máy dán thùng carton bán tự động

FXJ6050B Máy dán thùng carton bán tự động

Thông số kỹ thuật chính của sản phẩm:  Mã sản phẩm:  MK-FXJ6050B  Tốc độ băng tải:  16m/min  Kích thước max:  W500xH600mm  Kích thước min:  W110xH150mm  Chiều rộng của tape:  36mm, 48mm, 60mm  Nguồn điện:  110V, 220-240V/50-60Hz/300W  Kích thước máy: 1730×850×1380mm  Trọng lượng máy:  145kg   Video máy dán thùng carton FXJ5050 – FXJ6050

Xem tiếp..
FXJ6050S Máy dán thùng 2 mặt bán tự động

FXJ6050S Máy dán thùng 2 mặt bán tự động

Thông số kỹ thuật chính của sản phẩm:  Mã sản phẩm:  MK-FXJ6050S  Tốc độ băng tải:  20m/min  Kích thước max:  W500xH600mm  Kích thước min:  W150xH120mm  Chiều rộng của tape:  36mm, 48mm, 50mm, 60mm  Nguồn điện:  110V, 220-240V/50-60Hz/0.18KVA  Kích thước máy: 1630×800×1330mm  Trọng lượng máy: 185kg Video máy dán thùng carton tự động

Xem tiếp..
FXAT5050B Máy dán hộp carton tự động

FXAT5050B Máy dán hộp carton tự động

Thông số kỹ thuật chính của sản phẩm:  Mã sản phẩm:  MK-FXAT5050B  Tốc độ băng tải:  16m/min  Kích thước max:  L600xW500xH500mm  Kích thước min:  L200xW120xH120mm  Chiều rộng của tape:  36mm, 48mm, 60mm  Nguồn điện:  220V/50-60Hz/0.24KVA  Nguồn khí sử dụng: 300L/min  Kích thước máy: 1780×950×1640mm  Trọng lượng máy:  260kg Video máy dán thùng carton tự động Mikyo chính hãng

Xem tiếp..
AS123 Máy dán thùng carton

AS123 Máy dán thùng carton

Thông số kỹ thuật chính của sản phẩm:  Mã sản phẩm: MK-AS123  Tốc độ băng tải:  20m/min  Kích thước max:  W500xH600mm  Kích thước min:  W100xH80mm  Chiều rộng của tape:  36mm, 48mm, 50mm, 60mm  Nguồn điện:  110V, 220-240V/50-60Hz/0.18KVA  Kích thước máy: 1580×740×1330mm  Trọng lượng máy: 145kg

Xem tiếp..
AS223 Máy dán thùng hàng tự động

AS223 Máy dán thùng hàng tự động

Thông số kỹ thuật chính của sản phẩm:  Mã sản phẩm:  MK-AS223  Tốc độ băng tải:  20m/min  Kích thước max:  W500xH580mm  Kích thước min:  W100xH80mm  Chiều rộng của tape:  36mm, 48mm, 50mm, 60mm  Nguồn điện:  110V, 220-240V/50-60Hz/0.18KVA  Kích thước máy: 1550×820×1320mm  Trọng lượng máy:  120kg Video máy dán thùng carton tự động Mikyo

Xem tiếp..