Máy dán thùng carton

AS123 Máy dán thùng carton

AS123 Máy dán thùng carton

Thông số kỹ thuật chính của sản phẩm:  Mã sản phẩm: MK-AS123  Tốc độ băng tải:  20m/min  Kích thước max:
AS523S Máy dán băng keo

AS523S Máy dán băng keo

Thông số kỹ thuật chính của sản phẩm:  Mã sản phẩm: MK-AS523S  Tốc độ băng tải:  20m/min  Kích thước max:
AS723 Máy dán băng dính carton

AS723 Máy dán băng dính carton

Thông số kỹ thuật chính của sản phẩm:  Mã sản phẩm:  MK-AS723  Tốc độ băng tải:  6-10boxes/min  Kích thước

Máy dán thùng carton

5.0 500