APLCSS04 Máy đóng gói sản phẩm

Dây chuyền dán và đóng đai thùng carton MK-APLCSS04 bao gồm:

  •  MK-AS923: Máy gập và dán đáy thùng tự động
  •  MK-FXAT5050: Máy gập và dán mặt trên thùng carton
  •  MK-AP8060A: Máy đóng đai tự động

 

Dây chuyền đóng thùng carton

Máy đóng gói sản phẩm
Máy đóng gói sản phẩm

LIÊN HỆ : MR.YÊN: 0983 11 33 87 | HOTLINE 1: 0966 966 302

(*) : bắt buộc nhập

APLCSS04 Máy đóng gói sản phẩm

Dây chuyền đóng thùng carton 5.0 500