APLCSS02 Máy dán thùng carton có đóng đai 1 lần

Dây chuyền dán thùng carton có đóng đai 1 lần bao gồm:

  • Máy gập đáy thùng carton
  • Máy dán đáy và mặt trên của thùng carton
  • Máy đóng đai thùng
  • Băng tải con lăn di chuyển thùng hàng. 

 

Dây chuyền dán thùng carton

Dây chuyền dán thùng carton có đóng đai 1 lần
Dây chuyền dán thùng carton có đóng đai 1 lần

LIÊN HỆ : MR.YÊN: 0983 11 33 87 | HOTLINE 1: 0966 966 302

(*) : bắt buộc nhập

APLCSS02 Máy dán thùng carton có đóng đai 1 lần

Dây chuyền dán thùng carton 5.0 500