APLCSS01 Máy đóng thùng carton tự động chính hãng Mikyo

Dây chuyền đóng thùng carton tự động chính hãng Mikyo bao gồm:

 • Máy cấp thùng carton
 • Máy cấp sản phẩm vào thùng
 • Máy dán thùng carton
 • Máy đóng đai thùng
 • Băng tải con lăn di chuyển các thùng hàng.
Cơ chế hoạt động của dây chuyền đóng thùng sản phẩm:
 •  Máy cấp vỏ thùng carton làm nhiệm vụ gập và làm phồng thùng carton, máy có dán đáy dưới của thùng carton
 •  Băng tải con lăn giúp việc di chuyển thùng hàng sang máy cấp sản phẩm 
 •  Tại máy cấp sản phẩm có nhiệm vụ đưa sản phẩm theo đúng số lượng và kích thước vào thùng carton
 •  Băng tải con lăn giúp thùng carton di chuyển tới máy gấp và dán mặt trên của thùng hàng
 •  Sản phẩm được di chuyển tiếp tới máy đóng đai dọc (đóng đai lần 1)
 •  Thùng hàng được đẩy 90o trên băng tải con lăn sang máy đóng đai ngang (đóng đai lần 2)

 

Dây chuyền đóng thùng carton

Dây chuyền đóng thùng carton tự động chính hãng Mikyo
Dây chuyền đóng thùng carton tự động chính hãng Mikyo

LIÊN HỆ : MR.YÊN: 0983 11 33 87 | HOTLINE 1: 0966 966 302

(*) : bắt buộc nhập

APLCSS01 Máy đóng thùng carton tự động chính hãng Mikyo

Dây chuyền đóng thùng carton 5.0 500