APLCS07 Máy dựng và dán thùng carton tự động

Dây chuyền cấp và dán thùng carton MK-APLCS07  bao gồm:

  • Máy cấp và dán đáy thùng carton
  • Máy gập và dán mặt trên thùng carton
  • Băng tải con lăn di chuyển thùng hàng
  • Hệ thống vận hành tự động hiệu quả cao trong dây chuyền đóng gói nhiều loại thùng hàng với thời gian nhanh nhất.

 

Máy cấp và dán thùng carton

Máy dựng và dán thùng carton tự động
Máy dựng và dán thùng carton tự động

LIÊN HỆ : MR.YÊN: 0983 11 33 87 | HOTLINE 1: 0966 966 302

(*) : bắt buộc nhập

APLCS07 Máy dựng và dán thùng carton tự động

Máy cấp và dán thùng carton 5.0 500