biến tần băng tải

Biến tần cho băng tải dài

Biến tần cho băng tải dài

Midland Quarry Pruducts tại Leicester, Anh Quốc, có một trong những băng tải khai thác đá dài nhất với tốc độ

biến tần băng tải

5.0 500