bang tai cong 180 do

Băng tải cong

Băng tải cong

Băng tải cong được ứng dụng trong việc vận chuyển hàng hóa cần chuyển hướng của một hệ thống băng tải lớn hoặc

bang tai cong 180 do

5.0 500